Wonen

Hoe gebruik je oscilloscopen?

Oscilloscopen worden ook wel scoop genoemd. Oscilloscopen zijn meetinstrumenten. Oscilloscopen maken cyclische variaties in een elektrische grootheid (stroom, spanning en weerstand) goed zichtbaar. Oscilloscopen testen spanningssignalen. Deze spanningssignalen worden weergegeven als golfvormen. De spanningsvariaties zijn dan goed zichtbaar. De signalen worden in een grafiek uitgezet. De grafiek geeft aan op welke manier de signalen veranderen. De verticale Y-as van de grafiek geeft de spanningsmeting aan en de horizontale X-as geeft de tijd aan. De oscilloscoop is een van de meest universele elektronische meetapparatuur.

Welke informatie geven oscilloscopen aan?

Oscilloscopen geven belangrijke informatie aan. De grafiek brengt belangrijke informatie aan het licht zoals welke spannings- en stroomsignalen de bedoeling zijn, signaal afwijkingen, ruis in het signaal, de wijzigingen in de ruis, de berekende frequentie van een signaal en variaties in de frequentie.
De grafieken worden aangegeven door analoge of digitale oscilloscopen.

Analoge oscilloscopen

Het beeld en de grafiek bij een analoge oscilloscoop wordt opgewekt door een elektronenstraal bundel die afgebogen kan worden. Deze bundel kan horizontaal en verticaal afgebogen worden.
Een analoge oscilloscoop heeft een display en bedieningselementen. Het scherm is meestal een CRT met horizontale en verticale referentielijnen. De schermen hebben bedieningselementen voor straalzoeker, focus en intensiteit.
Analoge oscilloscopen werden vroeger veel gebruikt. Tegenwoordig is de digitale oscilloscoop vaker voorkomend.

Digitale oscilloscopen

Digitale oscilloscopen verkrijgbaar op https://www.tme.eu/nl/katalog/oscilloscopen-en-scopemeters_100276/ kunnen werken met een LCD-scherm. Dit maakt het gemakkelijker om de oscilloscoopindicaties af te lezen. Digitale oscilloscopen kunnen eenmalige signalen opnemen. Dit is niet mogelijk met analoge oscilloscopen. Voor dit doel moet een transiënt recorder of een oscilloscoop met analoog geheugen worden gebruikt.
Digitale oscilloscopen werken op batterijen en maken gebruik van ingebouwde functies. Dit maakt ze gemakkelijker en toegankelijker in het gebruik.

Ben jij op zoek naar een oscilloscoop? tme.eu heeft alle soorten oscilloscopen beschikbaar.

Waar worden oscilloscopen voor gebruikt?

Oscilloscopen worden onder andere gebruikt in de techniek, geneeskunde, wetenschappen en in de auto- en telecommunicatie-industrie. Oscilloscopen worden gebruikt voor het onderhoud van elektronische apparatuur. Oscilloscopen worden gebruikt om auto’s te analyseren en om de golfbewegingen van een hartslag weer te geven.