Life

Licht op depressie

Bijna één op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven met een depressieve stoornis te kampen. Een depressie tast het dagelijks functioneren aan en moet niet verward worden met een neerslachtig gevoel dat iedereen op zijn tijd heeft.

Voor meer informatie kijk op Lichtopdepressie.nl